Tekla Model Sharing – Čini rad na daljinu sigurnim i praktičnim

Tekla Model Sharing je zaista inovativan BIM alat za kolaboraciju koji može značajno povećati produktivnost Tekla Structures korinsika. Uz to, timovi mogu istovremeno da rade na istom modelu, tako da se njihov rad nikada ne sudara.

Tekla Model Sharing je jedina tehnologija za deljenje koja omogućava rad bez stalne internet veze, koja vam je potrebna samo kada želite da sinhronizujete izmene. Zahvaljujući inovativnom i patentiranom procesu rada, Tekla Model Sharing deli samo izmene u modelu, a ne ceo model. Ako radite na mreži, znate da postoje prekidi u internet vezama, ali to vas ne bi trebalo da spreči da sarađujete.

Kako bi podržao svoje korisnike u ovim vremenima koja su izazov za sve nas, Trimble je svim korisnicima, koji do sada nisu imali instalirane Model Sharing licence, ponudio mogućnost besplatne probne verzije u trajanju od 90 dana, za 10 radnih mesta.

Posetite www.tekla.com za više informacija.