Tekla za beton

Bolje procenite, planirajte i upravljajte livenjem betona pomoću Tekla BIM softvera


Bolje kalkulišite, planirajte i upravljajte livenjem betona uz kvalitetnije informacije i konstruktivne modele koji su izrađeni u skladu sa potrebama betonske konstrukcije. Tekla softver omogućava dobavljačima betona da smanje svoje rizike, poboljšaju produktivnost i obezbede nesmetan rad na gradilištu uz jedinstvene alate za upravljanje informacijama i konstruktivne betonske modele.

https://www.tekla.com/sites/default/files/media/international/solutions/2017-modelplanpour-workflow-illustration-thumb.jpg

Od pripreme do upravljanja na gradilištu, Tekla nudi kompletno rešenje za izvođače radova sa betonom. Zahvaljujući Teklinoj mogućnosti da efikasno upravlja podacima o livenju betona, softver je osnovno sredstvo za poboljšanje planiranja i upravljanja, radom sa betonom, na gradilištu.


Sa Teklom možete

  • Poboljšati kalkulacije i rasporede
  • Automatizovati predmer i predračun i efikasno upravljati informacijama
  • Poboljšati planiranje livenja betona i produktivnost na gradilištu
  • Obezbediti konstruktivnost i u ranoj fazi rešavati probleme
  • Pratiti napredak, efikasno koordinirati i upravljati timovima
  • Lako upravljati promenama
  • Smanjiti rizike od pripreme do izgradnje kako u birou tako i na licu mesta

Slider