Bridge Information Modeling

Najkompletnije BrIM rešenje za mostove i druge građevinske konstrukcije


Tekla Structures je inteligentno, parametarsko BrIM rešenje za konstruktivni dizajn mostova svih vrsta, veličina i materijala.

Sve vrste mostova i druge građevinske konstrukcije

Za Trimble most je konstrukcija dizajnirana da nosi puteve, železnice, plovne puteve, cevovode, pešačke, biciklističke ili staze za divlje životinje, preko puta, železnice, reke ili drugih prepreka kao što su doline.

Sa visokim nivoom zadovoljstva, Teklini klijenti navode da je Tekla Structures najbolje i najefikasnije BrIM rešenje na tržištu. To je zbog „modelovanje za izgradnju“ pristupa, ugrađenom u Tekline alate i procedure za kolaboraciju, kao i nastjanja da se pomogne klijentima da realizuju i najsloženije dizajne kao što su mostovi dvostruko zakrivljenog oblika.

Pomoću Tekla Structures možete realizovati bilo koji tip mosta ili građevinske konstrukcije izrađene od sledećih materijala:

 • Beton
 • Čelik
 • Prefabrikovani betonski elementi
 • Drvo

Parametarsko modeliranje sa visokim LOD

Tekla Structures je najmoćnije, a lako za korišćenje, 3D okruženje za parametarsko modeliranje koje automatizuje ponavljajuće zadatke i ažuriranje izmena. Vaš rezultat je zaista konstruktivan 3D model mosta, koji u potpunosti ispunjava sve zahteve LOD 300-400.

Na kraju, možete biti sigurni da je sve što isporučite, uključujući model, svi crteži i liste materijala, konzistentno.

Modelovanje za izgradnju i održavanje

Tekla Structures je potpuno kompletno rešenje za sve procese od geometrije do detaljnog dizajna armature ili veza, nakon čega sledi izrada čeličnih ili prefabrikovanih betonskih elemenata, pa sve do montaže i planiranja skela, betonskih oplata i betoniranja na licu mesta. A kako se revizije ažuriraju tokom izgradnje, investitor će na kraju imati finalni model koji izvedenog stanja koji će moći da koristi za upravljanje objektom.


Sa Tekla Structures možete

 • Modelovat za izgradnju
 • Automatski uvesti trasu puta
 • Lako definirsati ključne sekcije
 • Efikasno izraditi detaljnu dokumentaciju za armaturu, bez obzira na veličinu ili složenost objekta
 • Ažurirati model u bilo koje vreme
 • Dodavati sadržaj iz Tekla biblioteke
 • Dobiti tačne količine i dokumentaciju
 • Komunicirati modelom
 • Sprečiti greške i otpad na gradilištu
 • Koristiti model za kasnije upravljanje objektom

Slider