TEKLA STRUCTURES

Moćan BIM softver za bolje projekte

Zašto Tekla Structures

Pomoću Tekla Structures možete da kreirate tačne 3D modele, bogate informacijama, koji sadrže sve kontruktivne podatke potrebne za izgradnju i održavanje objekata. Tekla modeli su zaista konstruktivni jer mogu dostići LOD 500 koji je trenutno najviši nivo razvoja. Modeli izvedenog stanja sa visokum LOD, minimiziraju skupa iznenađenja, RFI-jeve (zahteve za informacijama) i rezultiraju isplativijim projektima.

Možete da uvozite, izvozite i povežete svoje podatke sa drugim softverskim rešenjima, digitalnim građevinskim alatima i mašinama za izradu. Pročitajte više o interoperabilnosti i našem pristupu Open BIM-u.

Tekla Structures je lokalizovana da odgovara vašim lokalnim standardima građevinske industrije. Softver je dostupan u 17 jezika i 32 okruženja koji sadrže unapred definisana podešavanja i informacije za određenu regiju. Postoji lokalna podrška i obuka za nesmetan početak rada sa softverom.

Ključne prednosti

Šta vam donosi?

Konstruktivnost

 • Kreirajte konstruktivne modele do LOD 500
 • Koristite samo jedan alat za sve materijale (beton, drvo, čelik itd.) i projekte  

Otvorena saradnja

 • Sarađujte sa učesnicima na projektu i trećim licima
 • Koristite podatke iz modela za proizvodnju i izgradnju
 • Povezivanje putem IFC-a sa softverom za modelovanje za arhitekturu, MEP i procesna postrojenja

Lokalizovani softver

 • Dostupna na 17 jezika i 32 okruženja
 • Potražite pomoć od lokalne podrške na više od 20 jezika
 • Pristupite on-line tehničkoj podršci i materijalima za 24/7

Za koga je Tekla Structures?

Tekla Structures je idealna za:

 • Projektovanje, izradu tehničke dokumentacije i upravljanje gradnjom za čelične konstrukcije.
 • Projektovanje, izradu tehničke dokumentacije i upravljanje gradnjom za betonske konstrukcije.
 • Projektovanje i izdradu tehničke dokumentacije za mostove
 • Proizvođače prefabrikovanih elemenata čeličnih konstrukcija
 • Proizvođače prefabrikovanih elemenata betonskih konstrukcija
 • Projektovanje i izradu tehničke dokumentacije za armaturu i oplate
 • Projektovanje i izvođenje betnoskih konstrukcija koje se liju na licu mesta.
 • Strukturne inženjere
 • Obrazovne institucije i studente

Tekla Structures je idealna za:

Tekla Structures proizvodi: