Nova Tekla Structures ponuda

NOVA TEKLA STRUCTURES PONUDA

Nove opcije pretplate na Tekla Structures sadrže sve što vam je potrebno za efikasniji rad.

Fokusiran na Tekla Structures softver, pretplata uključuje širok spektar usluga, kao i savremeni alat za licenciranje Tekla On-line.

Nova pretplata uključuje licence za Tekla Structures i Trimble Connect Business, čineći timski rad i saradnju lakšom nego ikad.

Nove opcije pretplate

Tekla Structures se nudi u tri međusobno nezavisne opcije, koje se savršeno prilagođavaju vašim različitim potrebama.

Puna funkcionalnost Tekla Structures dostupna je u Tekla Structures Diamond kofiguraciji dok su Graphite i Carbon njeni podskupovi.

Koji je pravi plan pretplate za mene?

Sa Tekla Structures Diamond možete:

Kreirajte, upravljajte i delite potpuno detaljne 3D modele koji uključuju različite materijale (čelik, armirani beton, aluminijum, drvo …). Takođe možete koristiti Tekla Structures Diamond tokom celog projekta, od idejnog rešenja do izrade detaljne dokumentacije za proizvodnju i gradnju. Ukratko, imate punu snagu Tekla Structures na jednom mestu.

Sa Tekla Structures Graphite možete:

Kreirajte, upravljajte i delite 3D modele sa više materijala u svrhu dizajniranja. Takođe možete da kreirate informacije o opštem rasporedu elemenata, kao što su crteži, rasporedi, izveštaji i 3D modeli.

Pored toga, možete da koristite Tekla Structures Graphite za izradu crteža armatura, pa čak i da prosledite informacije mašinama za savijanje šipki za radove na armaturi izvan lokacije.

Sa Tekla Structures Carbon možete:

Planirajte, pratite i upravljajte svim svojim projektima, detaljima, proizvodnjom i montažom. Možete otvoriti sve vrste Tekla Structures modela i crteže kao i generisati izveštaje po potrebi. Takođe možete pratiti napredovanje projekta, dodavati informacije modelu, definisati sekvence gradnje, kontrolisati odobrenja, pregledati status proizvodnje i planove i još mnogo toga.

Novi model licenciranja za Tekla Structures

NOVI MODEL LICENCIRANJA ZA TEKLA STRUCTURES

Zadovoljstvo nam je da i zvanično, sa vama podelimo informaciju vezanu za izmene koje je Tekla sprovela na polju načina licenciranja i dostupnih konfiguracija za Tekla Structures. Naime počevši od 17.03.2021 Tekla je obustavila prodaju trajnih licenci i prešla isključivo na model licenciranja kroz pretplatu.

Ove izmene ne utiču na postojeće korisnike, odnosno njihove trajne licence i godišnje održavanje. Postojeće trajne licence i dalje ostaju u funkciji. Aktivno godišnje održavanje moći će i dalje da se produžava (trenutno ne postoje planovi za njegovo ukidanje) i obuhvataće isti nivo usluga kao i do sada.

Pored prelaska na licenciranje samo kroz pretplatu, Tekla je odlučila i da značajno pojednostavi način licenciranja tako da će umesto dosadašnjih 12 različitih, komercijalnih konfiguracija u ponudi biti samo 3 koje se razlikuju po obimu funkcionalnosti. Nove konfiguracije nose nazive: Graphit, Carbon i Diamond

Uz gore navedeno menja se i tip pristupa licencama pri čemu se umesto dosadanjih mrežnih licenci uvode name-user licence.

  • Standard  – Name-user licenca sa najpovoljnijom cenom i ograničenim brojem puta koliko se može menjati korisnik u toku godine.
  • Flex  – Name-user licenca, sa neograničenim brojem promena imenovanog korisnika
  • Worldvide – Baš kao i Flex licenca, ali se može dodeliti korisnicima izvan zemlje u kojoj je kupljena

Kao i do sada uz svaku licencu na pretplati Tekla isporučuje i Trimble Connect Busines licencu.

Tekla Model Sharing – besplatna probna verzija

MODEL SHARING - BESPLATNA PROBNA VERZIJA

Tekla Model Sharing je zaista inovativan BIM alat za kolaboraciju koji može značajno povećati produktivnost Tekla Structures korinsika. Uz to, timovi mogu istovremeno da rade na istom modelu, tako da se njihov rad nikada ne sudara.

Tekla Model Sharing je jedina tehnologija za deljenje koja omogućava rad bez stalne internet veze, koja vam je potrebna samo kada želite da sinhronizujete izmene. Zahvaljujući inovativnom i patentiranom procesu rada, Tekla Model Sharing deli samo izmene u modelu, a ne ceo model. Ako radite na mreži, znate da postoje prekidi u internet vezama, ali to vas ne bi trebalo da spreči da sarađujete.

Kako bi podržao svoje korisnike u ovim vremenima koja su izazov za sve nas, Trimble, svim korisnicima, koji do sada nisu imali instalirane Model Sharing licence, nudi mogućnost da besplatn isprobaju rad sa Model Sharing u trajanju od 90 dana, za 10 radnih mesta.

Da započnete probno korišćenje Tekla Model Sharing, posetite Tekla Model Sharing | BIM Collaboration Tool for Tekla Structures Users