MAGICAD

Moćni MEP BIM alati za Revit i AutoCAD

Zašto MagiCAD

MagiCAD je vodeče BIM rešenje za dizajn mašinskih, električnih i vodovodnih sistema (MEP) koje koriste hiljade kompanija iz preko 80 zemalja širom sveta. Potpuno integrisan softver omogućava brojne mogućnosti modeliranja, proizvodi čistije radno okruženje i nudi lokalizovani sadržaj, standarde i inženjerske proračune. MagiCAD čini dizajn tačnih BIM modela lakšim, fleksibilnijim i manje vremenski zahtevnim. Sa MagiCAD dizajnirate sa preko 1.000.000 inteligentnih elemenata brojnih proizvođača MEP BIM objekata verifikovanih od strane vodećih svetskih proizvođača.MagiCAD Applications

Ključne prednosti

  • BIM procesi – Podržava izvoz IFC i BIM Colaboration formata (BCF)
  • Precizan dizajn – Pristup do više od 1.000.000 MEP BIM objekata verifikovanih od strane proizvođača
  • Automatizovan rutinski rad – Pojednostavljeni alati za modeliranje kako bi se smanjio ponavljajući, rutinski rad
  • Integrisani proračuni – Dizajnirajte i radite proračune u Revit i AutoCAD okruženjima
  • Poboljšani kvalitet – Ostanite u Revit okruženju kako biste postigli veći kvalitet sa manje revizija

MagiCAD aplikacije: