RHINOCEROS I GRASSHOPER

Rhinoceros i Grasshopper

Rhinoceros

Dizajnirajte slobodno

Rhinoceros 3D, takođe poznat kao “Rhino 3D”, je CAD softver koji se prvenstveno koristi u arhitekturi, industrijskom dizajnu i dizajnu nakita. Rhino 3D koristi tehniku modeliranja pomoću krivih (NURBS). Ovom tehnikom tokom modeliranja radite sa krivuljama, a ne povezivanjem poligona. Stoga kreirate svoju trodimenzionalnu površinu manipulacijom krivih. Ova vrsta modeliranja koristi adaptivnu mrežicu koja vam omogućava da optimizujete broj površina koje formiraju površinu objekta. Ova tehnika modeliranja je najpreciznija.

Grasshopper

Dizajnirajte bez ograničenja

Grasshopper je vizuelni programski jezik i okruženje koje radi u okviru Rhinoceros 3D. Programi se stvaraju povlačenjem komponenti na radnoj površini. Izlazi iz  komponenti se zatim povezuju sa ulazima narednih komponenti.

Rhnio proizvodi: