Rhinoceros

Dizajnirajte slobodno

Rhino geometrija je zasnovana na NURBS matematičkom modelu, koji se fokusira na izradi matematički preciznog prikaza krivulja i površina slobodne forme u računarskoj grafici (za razliku od aplikacija zasnovanih na poligonskim mrežama). Rhinoceros se koristi u CAD, CAM, 3D štampi i reverznom inženjeringu u različitim sektorima industrije, uključujući arhitekturu, industrijski dizajn i multimediju

MediaCity_ovo.jpg

Karakteristike

Rhinoceros je pre svega alat za modelovanje površina u slobodnoj formi koji koristi NURBS matematički model. Rhinocerosova arhitekture i otvoreni SDK čine ga modularnim što korisnicima omogućava da prilagode interfejs i kreiraju svoje komande i menije. Postoje na desetine nadogradnji za Rhino koje dopunjuju i proširuju Rhinocerosove mogućnosti u određenim oblastima, kao što su; rendering i animacija, arhitektura, nautika, izrada nakita, inženjering, izrada prototipova i drugi.


5_edited.jpg

Format datoteka i kompatibilnost

Rhinocerosov .3DM format datoteka pogodan je za razmenu NURBS geometrije. Rhino programeri su pokrenuli openNURBS inicijativu kako bi obezbedili alate za tačan prenos 3D geometrije između aplikacija. Set open-source alata openNURBS uključuje specifikaciju formata 3DM datoteka, dokumentaciju, biblioteke izvornog koda C ++ i .NET za čitanje i pisanje datoteka na podržanim platformama.

Rhinoceros obezbeđuje kompatibilnost sa drugim softverskim alatima jer podržava uvoz i izvoz za više od 30 formata CAD datoteka. Prilikom otvaranja CAD datoteka, koje nisu u izvornom .3dm formatu, Rhinoceros će geometriju pretvoriti u svoj izvorni format. Pri uvozu CAD datoteke geometrija se dodaje trenutnoj datoteci.


parasol2.effectsResult.jpg

3D štama i programiranje

Rhinoceros 3D se oslanja na nekoliko dodataka koji olakšavaju 3D štampanje i omogućavaju izvoz formata datoteka .STL i .OBJ, oba podržana od strane brojnih proizvođača 3D štampača.

Rhinoceros podržava dva skript jezika, Rhinoscript (zasnovan na VBScript) i Python. Takođe poseduje SDK i kompletan sistem dodataka. Jedan od najpoznatijih je McNeel-ov dodatak, alat za parametarsko modelovanje / vizuelno programiranje nazvan Grasshopper, koji je našao primenu u arhitekturi zbog njegove sposobnosti kreiranja složenih algoritamskih struktura.