[smartslider3 slider=”11″]

Novi pristup dizajnu i analizi zgrada


Modelovanje

Jedan proizvod, jedan interfejs, jedan model

Od konceptualnog do detaljnog dizajna, jedan jedinstveni model pokriće sve vaše strukturne analize i zahteve dizajna, obuhvatajući i gravitacione i bočne sisteme. Sa Tekla Structural Designer nemate potrebu za kupovinom dodatnih modula i nećete gubiti vreme na prebacivanje između više softverskih paketa kako biste dobili konačno rešenje za dizajn.

Revolucionarni pristup

Za razliku od tradicionalnog softvera za analizu, pomoću Tekla Structural Designer-a možete kreirati fizičke modele bogate informacijama koji sadrže svu inteligenciju potrebnu za potpunu automatizaciju dizajna i upravljanje promenama projekta. Postignite brže vreme dizajna i povećajte profitabilnost.

Besprekorna BIM integracija

Budući da kreirate jedan model sa jednim setom podataka, BIM integracija je brza i efikasna. Bezbedno sarađujte, odmah procenite uticaj promena i isporučite klijentu optimizovanje rešenje.


Strukturni dizajn

Potpuno automatizovan dizajn

Brzo optimizujte dizajn zgrada od više materijala, od čelika ili armiranog betona. Tekla Structural Designer uključuje sve kritične informacije potrebne za pružanje potpuno automatizovanog dizajna u odabranom građevinskom kodu. Bez obzira na složenost, možete da dizajnirate sve elemente i razmislite o celokupnom 3D dizajnu zgrada u jednom kontinuiranom procesu. Teklin jedinstven pristup kombinovanju analize i dizajna znači da neće biti potrebe da trošite vreme na obradu podataka analize. Ovaj integrisani pristup takođe vam omogućava efikasno upravljanje promenama i obezbeđuje vam kratko vreme odziva na zahteve klijentima.

Efikasan dizajn konstrukcija od armiranog betona

Softver će odmah postići optimalni dizajn svih armatura unutar greda, stubova, ploča, ravnih ploča i zidova. Jednom dizajnirani, detaljni crteži ojačanja i precizne količine materijala automatski se generišu za celu zgradu, što znači da možete pružiti opcije troškova već́ u procesu projektovanja.

Optimizovani dizajn čeličnih konstrukcija

Tekla Structural Designer automatski će osmisliti celu čeličnu konstrukciju, u skladu sa specifičnim zahtevima inženjera. Ovo uključuje detaljan dizajn i optimizaciju kompozitnih greda, stubova, nosača, rešetki i presvučenih sekcija. Maksimalno povećajte svoju efikasnost i postignete optimalan dizajn pritiskom na dugme.

Uporedite šeme dizajna

Potrebno je samo nekoliko minuta da kreirate niz alternativnih šema i izaberete najisplativije rešenje za svog klijenta.


Opterećenja i analiza

Automatizovana opterećenja zbog vetra

Razumeli smo koliko je teško primeniti opterećenja pa smo vam olakšali posao. Puno opterećenje zbog vetra u građevini automatski se izračunava i primenjuje na vaš model, štedeći vaše vreme potrebno za ovaj dugotrajan i složen zadatak. Više nema potrebe da se brinete o svim ostalim bočnim opterećenjima koja zahteva određeni dizajn kod, jer Tekla Structural Designer vodi računa o njima.

Jedinstvena analiza

Tekla Structural Designer automatski generiše osnovni i visoko sofisticirani analitički model iz fizičkog modela, omogućavajući vam da se koncentrišete na dizajn. Bez obzira na veličinu ili složenost modela, snažni analitički endžin softvera i brojne jedinstvene karakteristike uštedeće vam vreme precizno predvidevši sile koje deliju na objekat i njegove ukupne performanse.

Konačni elementi

Softver sadrži veoma moćan Finite Element (FE) endžin. Bez obzira da li razmišljate o nepravilnoj betonskoj ravnoj ploči sa otvorima ili složenom sistemu nosećih zidova, možete iskoristiti potpuno automatizovane FE alate i izuzetno brzu analizu da biste istražili njihovo ponašanje.

Potpuna transparentnost

Pregled podataka iz analize je veoma važan. Iako je potpuno automatizovan, Tekla Structural Designer nudi potpuno transparentne rezultate analize tako da možete istražiti sile, istražiti otklone i pregledati sve proračune, pružajući vam potpuno poverenje u rezultate dizajna.

Ključne prednosti:

  • Postignite brže vreme dizajna
  • Brzo uspostavite najbolje rešenje
  • Lako upravljajte promenama
  • Maksimizirajte profitabilnost i efikasnost
  • Podržava Eurocodes, američki, indijski i australijski kod i britanske standarde