V-Ray za Rhino

Kreirajte sjajne prikaze direktno u Rhino-u

Predstavljamo novu generaciju rnderovanja. V-Ray Next za Rhino omogućava vam da postignete više nego ikad pre.

Smart_City_Flying_Architecture_-_Zaha_Ha

Poboljšan rad sa materijalima

Manje kliktanja uz brži rad sa materijalima.

Kreirajte, upravljajte i dodelite V-Ray materijale direktno u Rhino-vom Materiala panelu. Pretvaranje izvornog Rhino materijala u V-Ray i obrnuto sada je jednostavno kao i promena njegovog tipa.

Jednostavno dodeljivanje materijala

Lako nanesite materijale jednostavnim prevlačenjem iz Asset Editor-a direktno na objekte ili slojeve scene.

Poboljšana snapshot podrška 

Sačuvajte i vratite Rhino snimke pomoću V-Ray dodeljivanja materijala.

Brzi denoiser engin

Prebacite se sa V-Ray-a na NVIDIA AI, Update Effects (Ažuriranje efekata) se takođe nalazi u Renderer rollout-u.


vray-rhino-3-textures.jpg

Vrhunska podrška za Grasshopper

Mogućnosti koje maksimizuju vrednost.

Izvoz proxi mreže

Nova komponenta V-Ray Exporter omogućava izvoz animacija iz Grasshoppera. Može da generiše .vrmesh ili .vrscene datoteku na osnovu Grasshopper definicije, tako da možete da izvozite animirane projekte kao animirane proxije.

V-Ray graf komponenta

Ovo je napredna korisna komponenta za ponovno podešavanje vrednosti koja otkriva editor bezier krivulja. U kombinaciji sa V-Ray Timeline-om omogućava vam da napravite naprednije postavke za animaciju. Dodavanje okvira s ključevima jednostavno je pomoću kontekstnog menija.

Podržava Renderer svetla

Povežite bilo koju komponentu izvora svetlosti direktno na Renderer bez potrebe za stvaranjem među-svetla rig.v


flying-architecture-augmented-xpo-archit

Optimizacija performansi

Brže renderovanje

Optimizirano interaktivno renderovanje na CPU-u

Mnogo brže CPU-a renderovanje scena, osvetljenja i materijala. Scene Previev Svatch takođe su modifikovane da bi se brže rešavale i koristile manje resursa CPU-a.

Novi algoritam keš-a za svetlo 

Novi podrazumevani način obračuna svetlosne keš memorije rešava najčešće artefakte i optimizuje se i stabilnije kada se koristi u animacijama.

Optimizacija rada sa blokovima 

Bolje rukovanje instancama Rhino blokova, što se ogleda u poboljšanju performansi i manjoj potrošnji memorije , posbno za kompleksne scene,