Vico Office

Integrisani 5D BIM za građevinarstvo


Trimble Vico Office je integrisana platforma koja u sebi objedinjuje dizajn menadžment, procenu troškova i planiranje. orisnici mogu odabrati fokusirane module (procese) za dizajn, troškove i vreme, ili mogu raditi unutar potpuno integrisanog Vico Office paketa; takva fleksibilnost omogućava da započnete sa kalkulacijama baziranim na modelu ili rasporedima zasnovanim na modelu, kao i da u potpunosti integrišete radne procese kada god vama to odgovara.


Dizajn

Vico Office za dizajn

Procesi za dizajn ugrađeni u Trimble Vico Office su ulaz za rad u okviru integrisanog paketa. Bilo da li želite da bolje upravljate dizajnom, kreirate procenu troškova zasnovanu na modelu, ili da radite na, na modelu baziranim rasporedima, da biste započeli, koristite Vico Office modul za dizajn. Kombinacija tri modula u okviru rada na projektu uvodi potpuno novu dubinu u razumevanje vašeg projekta. Umesto da se oslanjate isključivo na tradicionalne 2D dokumente da bi ste preneli sve što znate o projektu, sada možete da idete mnogo dublje i da razumete dizajn uz više informacija nego ikada ranije.

DETALJNIJE


Troškovi

Vico Office za troškove

Procena troškova bazirana na modelu se pokazala kao jedan od najvažnijih procesa koje je BIM automatizovao; sada možete da koristite 3D modele ili 2D crteže da brzo kvantifikujete projekte što vam ostavlja mogućnost da više vremena budete fokusirani na ostale aktivnosti neophodne za dobijanje projekta. Kombinacija tri modula će vam omogućiti da napravite predmer i predračun iz 2D planova, 3D modela ili u hibridnom režimu. Sa pripremljenim specifikacijama, možete nastaviti da dinamički povezujete dizajn direktno sa kalkulacijom. Na kraju, radni paketi mogu biti dodeljeni podizvođačima u skladu sa podelom projekta.

DETALJNIJE


Planiranje

Vico Office za planiranje

Trimble Vico Office radni procesi donose revoluciju u BIM; kombinovanjem efikasne procene troškova zasnovane na modelu sa naprednom „Flowline“ metodom planiranja, kreiranje detaljnih i preciznih rasporeda u Vico Office-u je lako i moćno. Kombinacija tri modula unutar Vico Office paketa omogućava planeru da planira / pregleda / implementira svoj raspored unutar kontinuiranog procesa rada. Nije potreban uvoz ili izvoz podataka za prelazak sa jednog modula na drugi i nije potrebno ručno povezivanje u cilju vezivanja različitih faza planiranja.

DETALJNIJE