Dizajn

Vico Office za dizajn

Kombinacija tri modula u okviru rada na projektu uvodi potpuno novu dubinu u razumevanje vašeg projekta. Umesto da se oslanjate isključivo na tradicionalne 2D dokumente da bi ste preneli sve što znate o projektu, sada možete da idete mnogo dublje i da razumete dizajn uz više informacija nego ikada ranije.

DC - Image 2.png

Document Controller

Potpuna kontrola projekta i dokumenata

Informacije o dizajnu dolaze u građevinske projekte iz sve raznovrsnijih izvora; projektni dizajn može uključivati hiljade crteža i desetine modela, od kojih se svaki može revidirati više puta pre nego što projekat bude završen. „Document Controller“ je Vico Office ulaz za čuvanje i upravljanje projektnim informacijama svih vrsta.

U okviru Document Controller-a, estimatori i planeri mogu da čuvaju i upravljaju sa onolikim brojem modela, crteža ili fajlova koliko žele, od kojih je svaki uključen u ugrađeni sistem kontrole verzija. Svaka nova verzija dokumenta se uvozi u korelaciji sa svojim prethodnikom, a analiza promena se vrši automatski; korisnici mogu da, pomoću intuitivnog sistema boja, vide šta se promenilo, a šta je ostalo isto.

Kada je sadržaj uvezen, a osnovne promene identifikovane putem registra prostornih rasporeda, korisnici mogu ići dublje da bi videli šta se tačno promenilo. 2D crteži se mogu analizirati pomoću režima klizača, označavanja i prekrivanja, pri čemu svaki od ovih načina pruža drugačiju perspektivu pronalaženja izmenjenog sadržaja. Slična funkcionalnost može se pokrenuti na 3D modelima kako bi brzo videli koji su elementi dodati, uklonjeni, modifikovani ili ostali nepromenjeni.


TOM - Image 3.png

Takeoff Manager

Predmer i predračun

Što su su preciznije date količine, to je preciznije kalkulacija i plan. Takeoff Manager generiše brze i tačne, na modelu i lokaciji bazirane kalkulacije, izvedene iz 3D modela kreiranih pomoću bilo kojeg standardnog BIM alata.

Jednom kada je model uvezen u Vico Office, na 3D elemente se primenjuje jedinstveni algoritam za analizu geometrije kako bi definisao stavke za predmer i predračun. Svaka kalkulacija se sastoji od količina građevinskih elemenata koji su specifični za tip elementa i može se koristiti za detaljnije planiranje troškova.

Stavke za predmer se mogu izvesti i gledati iz 2D crteža i 3D modela što korisnicima omogućava da premoste jaz između tradicionalnih metoda i BIM procesa. Dinamička arhitektura programa omogućava korisniku da lako izbere svoje grupe za takeoff. Uzimanje količina i dalje traje od verzije do verzije modela, omogućavajući korisnicima da nove verzije brzo validiraju i uporede sa prethodnim.

U okviru Integrisanog okruženja Vico Office, podaci po lokaciji su automatski dostupni u Vico Cost Planner i Schedule Planner modulima; nema potrebe za izvozom i uvozom podataka kada koristite Vico Office, potpuno integrisani 5D tok posla.


LBS - Image 1.png

Location-Breakdown Manager

Definisanje lokacija za kalkulacije

Lokacije drže ključ bolje organizacije projekta, kako u fazi pripreme gradnje, tako i na licu samom gradilištu. Količine elemenata razvrstane po lokaciji pružaju tačnije rasporede, preciznije procene i pomažu u ublažavanju rizika. Definisanje preciznih lokacija je od presudne važnosti za pružanje detaljnih BIM informacija i Vico Office je jedino rešenje koje ih ugrađuje u 4D i 5D proces.

Vico Office LBS Manager vam omogućava da definišete spratove, zone i optimizovan sistem lokacija po specijalizacijama radnika koji će raditi na izgradnji, kao i stvarne zahteve svake lokacije. Ovi fizički segmenti su osnova za, na po lokacijama bazirane, procene količina, što je polazna tačka za precizne rasporede i procene. U istom projektu mogu se kreirati višestruke lokacije, a korisnik može sam da odluči koji set podataka će koristit; još bolje, proces kreiranja lokacije u Vico Office-u nije destruktivan, što znači da korisnici ne moraju da se vraćaju i da naprave bilo kakve izmene u softveru za autorizaciju. Moduli troškova i rasporeda unutar Vico Office će zatim koristiti detaljne količine kako bi precizno izračunali potreban rad, materijal i opremu sa izuzetno visokim stepenom preciznosti.