Troškovi

Vico Office za troškove

Kombinacija tri modula će vam omogućiti da napravite predmer i predračun iz 2D planova, 3D modela ili u hibridnom režimu. Sa pripremljenim specifikacijama, možete nastaviti da dinamički povezujete dizajn direktno sa kalkulacijom. Na kraju, radni paketi mogu biti dodeljeni podizvođačima u skladu sa podelom projekta.

CP - Image 3.png

Cost Planner

Prava, na modelu zasnovana procena

Cost Planner modul u Vico Office je prvi i najrobusniji alat na tržištu za pripremu kalkulacija zasnovanih na modelu. Korišćenjem ulaznih informacija iz modela koje dolaze iz Document Controller-a i količina kojima se upravlja kroz Takeoff Manager, funkcija planiranja troškova obezbeđuje potpuno integrisan proces. Količine iz modela se mapiraju direktno na sklopove i komponente koje se mogu kreirati tokom rada ili koriste ranije definisani šabloni.

Kada se kalkulacije kreiraju unutar Cost Planner-a, projekti su povezani sa kalkulacijama na način koji omogućava procenjivačima da brzo vide koji su elementi povezani sa kalkulacijom, a koji nisu. Kontrola verzija je ugrađena u sistem kako bi omogućio korisnicima da sačuvaju koliko god interacija žele, što omogućava potpunu kontrolu prilikom upoređivanja verzija. Možete veoma brzo da vidite šta se promenilo od jedne verzije do druge, ili pokrenite izveštaj da biste videli šta se promenilo u poslednjih deset verzija! Procene kreirane u inicijalnoj fazi sada se mogu preneti sve do konačne faze korišćenjem integrisanih funkcionalnosti Vico Office-a. U Cost Planner su uključeni svi tradicionalni alati i funkcionalnosti za kalkulisanje, uključujući: otpad, potrošnju, dodatak, maržu, varijacije, min/max vrednosti i još mnogo toga.


TOP - Image 1.gif

Takeoff Pad

2D / 3D hibridni predmer

Iako su 3D modeli sve popularniji u građevinarstvu, većina projekata se i dalje ugovara putem 2D PDF dokumenata. Vico Office Takeoff Pad dozvoljava korisniku najbolje od oba sveta, prihvatajući predmer iz tradicionalnih 2D crteža, kao i 3D modela.

Takeoff Pad pruža vrhunsku fleksibilnost u BIM-u, jer omogućava procenjivačima i planerima da 3D informacije poboljšaju dodatnim količinama koje dolaze iz standardnih dokumenata; premer se može uraditi u čisto 2D okruženju, kao i čisto 3D okruženju, a takođe i u hibridnom pogledu. Izvođenje u hibridnom prikazu omogućava korisnicima da generišu informacije koje inače ne bi postojale u 3D modelu, dok ipak koriste količinske kvantifikacije koje model pruža.


WPM - visualizing work packages.png

Work Package Manager

Podela projekta na radne pakete

Priprema procene cene projekta je samo polovina bitke kada pokušavate da dobijete posao; nakon što je tender otkupljen, došlo je vreme da se ukupna procena razbije u pakete za izvršenje. Work Package Manager je potpuno integrisan sa Cost Planner-om kako bi omogućio korisniku da alocira svoje budžetske stavke direktno u pakete za otkup.

Kreiranje i upravljanje radnim paketima je mnogo više od vežbe za grupisanje! Pravilno upravljanje radnim paketom je intenzivna vežba koja osigurava da se projekat realizuje u skladu sa planovima procenjivača. Paketi se kreiraju u skladu sa željenim podelom partnera, uz povezivanje budžetiranih količina i troškova.

Sa alociranim paketima, Work Package Manager omogućava fleksibilnost izvoza radne tabele sa procenom, koja se može deliti sa svim zainteresovanim podizvođačima. To pomaže u automatizaciji procesa poređenja brojeva koji se vraćaju. Vrednosti koje se vraćaju iz različitih paketa mogu se onda koristiti na različite načine kako bi se pomoglo u planiranju i upravljanju alternativnim vrednostima koje moraju biti obračunate tokom (ponekad) brzog procesa nadmetanja.