Tekla za proizvođače čeličnih konstrukcija

Tekla – 3D softver za projektovanje, dokumentovanje i izradu čeličnih konstrukcija


Dizajnirajte, dokumentujte, izradite i montirajte čelične konstrukcije na vreme i u okviru budžeta

Tekla softverski portfolio pokriva ceo proces rada sa čelikom, od inženjerskog dizajna, izrade tehničke dokumentacije, upravljanja i izrade, pa sve do aktivnosti na gradilištu.

Tekla Structures je moćan i fleksibilan softver za građevinske izradu detaljne tehničke dokumentacije i proizvođače elemenata čeličnih konstrukcija. Možete da napravite detaljan 3D model bilo koje vrste čelične konstrukcije, od industrijskih i komercijalnih objekata do stadiona i visokih zgrada. Tekla Structures u radu sa detaljnim, konstrukcionim modelima smanjuje skupa iznenađenja i prepravke, te omogućava isplativije projekte sa potpunom optimizacijom procesa.

Upotreba softverskog paketa Tekla PowerFab za upravljanje proizvodnjom čini 3D model vizuelnim, tačnim izvorom informacija tokom procesa izrade.

Rad sa Tekla softverom je najproduktivniji način upravljanja proizvodnim procesom, uključujući dizajn i tehničku dokumentaciju i uvid u prednosti modela u proizvodnji i montaži. To vam daje potpunu podršku za isporuku projekata bez grešaka i na vreme.

Prednosti BIM-a i MIS-a

Teklin BIM softver donosi prednosti u proizvodnji, motaži i birou. Koordinacija dirazna, izrade tehničke dokumentacije, proizvodnje i aktivnosti na gradilištu donosi unapređene i automatizovane radne procese. Integracija BIM-a i informacionog sistema za upravljanje proizvodnjom (MIS) pruža inteligentne i dobro organizovane informacije za celokupni tok rada, uključujući upravljanje proizvodnjom u realnom vremenu, podatke za CNC obradu, rukovanje materijalima i omogućava robotizovanu montažu i zavarivanje.


Sa Teklom možete

  • Izbeći greške pri izradi građevinske dokumentacije i umanjiti potrebu za prepravkama tokom proizvodnje
  • Upravljajti promenama u 3D modelu i uštedeti vreme
  • Izbeći ljudske greške: crteži, izveštaji i CNC informacije automatski se generišu iz modela
  • Optimizovati proces izrade pomoću inteligentnih interfejsa
  • Upravljati proizvodnjom u realnom vremenu
  • Koristiti 3D model za planiranje izrade i montaže
  • Poboljšati komunikaciju i koordinaciju sa drugim odeljenjima i projektnim stranama pomoću 3D modela

Proizvodi:


Slider