Pomoć na putu u BIM

BIM Konsalting

Uvođenje BIM-a u radne procese je zahtevan postupak. Često preduzeća prelazak na BIM urade suviše „jednostavno“, tako da nabave nova softverska rešenja i prođu sa kratkom obukom zaposlenih. Ovo bi mogao da bude početak, ali ne i sama implementacija. Posle određenog vremena uoči se, da je investirano mnogo novca u softverska rešenja, hardver i obuku, a još uvek se ne postižu željeni rezultati (brže i efikasnije projektovanje, veći kvalitet, veća produktivnost).

Mi vam možemo pomoći u efikasnom uvođenju BIM tehnologije u vaše radne procese:

  • Pomažemo vam da razmotrite vaše poslovne ciljeve povezane sa BIM-om,
  • Savetujemo vas pri planiranju optimalnih investicija, u pravim vremenskim intervalima, koja su u skladu sa promenama vaših radnih procesa,
  • Vaše zaposlene uključujemo u sistematično obrazovanje,
  • Pratimo i optimizujemo proces BIM implementacije.

Ono što nas izdvaja u odnosu na konkurenciju je pre svega individualni pristup, i praktično iskustvo naših ljudi.