Kupci i prodaja

Pojednostavite procedure

Budite produktivniji ...

Izlazni računi mogu se kreirati za elemente iz ugovora i/ili za slobodnu prodaju sa zaliha čeličnih i ne čeličnih elemenata. Modul za fakturisanje prikazuje proizvodni status svih ugovornih stavki omogućavajući izradu faktura u određenoj fazi proizvodnje ili kontrolnoj tački.

Vrednosti izlaznih faktura se izvoze u modul Budžet radi kontrole troškova.

Ugrađeni interfejsi za uobičajene zadatke kao što su rezervne kopije i ranije izvoz u softver drugih proizvođača.

Sve fakturisani elementi iz ugovora prikazuju se u 3D prikazivaču nudeći u realnom vremenu vizuelni prikaz koji se elementi i koliki deo ugovora fakturiše.

... odmah povećajte profit.