Kontrola kvaliteta

Automatska tačnost

Budite produktivniji ...

Modul Kontrole kvaliteta omogućava raščlanjivanje svih komponenata na kategorije na osnovu korisničkih “pravila”. Sve kategorije uključuju vrednost troškova i vrednost prodaje kako bi sistem za kontrolu kvaliteta menadžerima automatski pružili tačne informacije: ukupne površine, težine, vrednosti troškova i vrednosti prodaje.

Svi predmeti i oznake sklopa filtrirani su prema definiciji pravila, na primer: kolone od 0 kg do 50 kg, obojene; kolone od 51 kg do 80 kg, obojene…

Sveobuhvatan izbor pravila omogućava automatsko specifično filtriranje svakog elementa ili predmeta.

... odmah povećajte profit.