Upravljanje ugovorima

Upravljenje verzijama i sledljivost

Budite produktivniji ...

Šta razlikuje STRUMIS od konkurencije

Ugovori sadrže kritične informacije kao što su kupac, težina, površina, faze, crteži, oznake sklopova, kontrolne tačke itd.

Stvaranje budžeta i analiza varijacija

Modul budžeta automatski uvozi vrednosti i troškove (materijal, rad, usluge) iz kalkulacija i ponuda, a zatim ih upoređuje sa obavezama (raspoređivanje zaliha, narudžbenice) i stvarnim troškovima (vremenski listovi) konstantno pružajući uvid u finansijske performanse.

Sve revizije se automatski ažuriraju, a sledljivost omogućava identifikovanje nastalih promena. Za nabavku i proizvodnju koriste se samo najnoviji crteži, što eliminiše skupe greške.

Kontrola kvaliteta, analiza i kreiranje profitnog centra

Specifikacija materijala (sastavnica) podeljena je na kategorije koje imaju vrednost troškova i prodaje, prema zadatim „pravilima“. Tačne kalkulacije i vrednosti se obezbeđuju koristeći definisane jedinične cene, podeljene na pojedinačne kontrolne tačke za svaki ugovor.

Bilo koja revidirana ili neraspoređena komponenta specifikacije je označena. Status proizvodnje i otpremnice koje nisu u skladu sa očekivanim „pravilima“ takođe su označene.

... odmah povećajte profit.