Upravljanje dokumentima

Efikasno i efektivno

Budite produktivniji ...

Čarobnjak za uvoz materijala i crteža odmah uvozi podatke (liste materijala, crteže, datoteke za proizvodnju) direktno iz svih softvera za modelovanje, značajno smanjujući vreme unosa podataka i eliminišući greške.

Sve revizije koje se pojave tokom trajanja projekta mogu se automatski ažurirati u STRUMIS, identifikujući tako određene promene.

Ušteda vremena i rada u upravljanju promenama, istovremeno osiguravajući da se za nabavku i proizvodnju koriste samo najnoviji crteži i eliminišu moguće skupe greške.

STRUMIS-ov modul za upravljanje dokumentima automatizuje sav uvoz dokumenata i crteža i pruža detaljne registre i izveštaje. Revizija, lokacija i istorija svih dokumenata kontrolišu se u svakom trenutku, ispunjavajući sve zahteve  kontrole kvaliteta u pogledu sledljivosti.

Pregled i masovno štampanje svih dokumenata dostupno je sa bilo koje STRUMIS radne stanice.

... odmah povećajte profit.