Kontrola zaliha i magacina

Kontrola, tačnost i brzina

Budite produktivniji ...

Tačan i ažuran status zaliha.

Kompletna kontrola materijala i ostalih pozicija kao što su potrošni materijal za radionice, ostali ne čelični materijal, kao i kancelarijski materijal sa nivoima zaliha koji se prate. Kroz modul zaliha vrši se automatsko praćenje primljenih, izdatih i potrošenih narudžbina bez potrebe za manuelnim podešavanjima.

Potpuna sledljivost i praćenje;

Slobodan, dodeljen, preostali materijal i nedovršena proizvodnja. Praćenje serija, CE oznake. Broj porudžbine, broj dostavnice, datum porudžbine i datum prijema – presudan kada je u skladu sa standardima kvaliteta za sledljivost i kontrolu i obezbeđuje maksimalnu upotrebu materijala.

Prodaja slobodnih zaliha materija –  roba se može „prodati“ direktnom interakcijom sa modulom za fakturisanje, roba će biti dodata na fakturu, pak listu i otpremnicu.

Izveštaji i jasan uvid u troškove zaliha

Vrednost zaliha je prikazana kao trošak materijala, jedinična cena po metru/toni.

Brojni izveštaji za menadžment npr. kalkulacije/status zaliha, istorijska upotreba prema tipu ili dobavljaču i popis lokacija dostupni su pritiskom na dugme.

... odmah povećajte profit.