Softver ne radi sam

Obuka i podrška u radu

U saradnji sa našim korisnicima i partnerima trudimo se da ponudimo početne i napredne obuke koje će korisnicima pre svega pomoći da što pre postonu produktivni u radu sa softverom ili u primeni BIM tehnologija.

Kursevi  mogu biti specijalizovani za određene softverske proizvode ili delatnosti: arhitektura, građevina i konstrukcije i projektovanje elektro, mašinskih, protivpožarnih i ViK instlacija.

Ono što nas izdvaja u odnosu na konkurenciju je pre svega individualni pristup, i praktično iskustvo naših ljudi.