Zvanični partner za Srbiju, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, Crnu Goru i Kosovo

BricsCAD BIM

CAD softver sa BIM mogućnostima bez kompromisa

Radite sa 3D modelima zgrada i BIM radnim procesima u istom, poznatom BricsCAD okruženju® bez prekida i učenja novog softvera.

Fleksibilna platforma za 2D, 3D dizajn i BIM

BricsCAD BIM je baziran na poznatom BricsCAD sistemu, tako da možete da koristite 2D alatke za rad dok lako prelazite na rad u 3D. Uživajte u fleksibilnosti kreiranja jednostavnih 3D dizajna, uvoza ili generisanja preciznog BIM modela za saradnju i izgradnju.

Pojreće ga AI

U BricsCAD BIM-u, dizajnerske odluke su na prvom mestu, a algoritmi mašinskog učenja automatizuju radne zadatke manipulisanja BIM podacima, dokumentacijom i nivoima detalja.

2D i 3D

U istoj DWG platformi možete pronaći fleksibilan, direktan alat za modelovanje zgrada i profesionalni CAD proizvod. Geometrija dizajna se može direktno konvertovati u BIM elemente.

CAD softver

Bezbedan put do BIM-a za CAD korisnike bez ometanja učenja tradicionalnog BIM sistema. Manje trošenja na softver i obuku uz izbegavanje smanjenja performansi tokom tranzicije snižava barijere za ulazak.

Za BIM

BricsCAD BIM koristi snagu CAD modelovanja solida, koji podržava fleksibilan dizajn, BIM i tačnost koja je potrebna inženjerima i proizvođačima, otvarajući mogućnost povezivanja BIM-a sa tokovima izrade u BricsCAD Ultimate paketu.

Sloboda modelovanja

Iskusite slobodu modelovanja sa 3D tokovima rada neograničenim unapred definisanim delovima ili komponentama biblioteke. Koristite intuitivno push-pull direktno modelovanje da bi kreirali svoj koncept modela. Vaš model ostaje lagan i reaguje jer nije preopterećen ili limitiran ograničenjima.

Brza izrada osnova spratova

BIMQUICKDRAW uzima skicu u 3D okruženje. Rasporede prostorija u 3D, možete kreirati i menjati jednako lako kao u 2D okruženju. Kreiranje i uređivanje pravougaonih i L soba i zgrada nikada nije bilo tako brzo.

Kreiranje BIM modela od solida

BIMQUICKBUILDING podržava iterativne i generativne tokove posla dizajna, brzo transformišući model baziran na solidu u konceptualni BIM model sa pločama, zidovima i prostorima — pomažući dizajneru da istraži mnoge opcije dizajna u ranoj fazi dizajniranja.

Spaces & Zones

Imate neograničenu slobodu da kreirate Spaces and Zones, koristeći direktan pristup modelovanja slobodnog oblika. Razmaci mogu biti jednostavni ili složeni 3D volumeni ili 2D apstrakcije. Ovim metodama se pruža sloboda da se preciziraju građevinske oblasti sa punom slobodom.

Dvosmerna veza sa Grasshopper

BricsCAD BIM modelar i McNeel’s Rhinoceros®/Grasshopper imaju živu, dvosmernu vezu da premoste jaz između ranog stadijuma generativnog dizajna i BIM-a prevođenjem geometrijskih entiteta u BIM elemente.

Top View režim

BricsCAD BIM vam pruža vrhunsku fleksibilnost modelovanja vaših dizajna direktnim modelingom ili Top View režimom, što vam pruža poznato iskustvo modeliranja u prikazu plana. Kreiranje jednostavnih rasporeda zidova sa vratima i prozorima upravo je postalo mnogo efikasnije u BricsCAD BIM-u.

Zvanični partner za Srbiju, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, Crnu Goru i Kosovo