Nabavka i dobavljači

Lakoća i efikasnost

Budite produktivniji ...

Efikasna nabavka sve robe: čeličnih i ne-čeličnih predmeta.

Narudžbenice se automatski izdaju nakon završene optimizacije, uz dodavanje eventualno potrebnih, specifičnih uputstava. Ovo generiše profesionalnu i preciznu narudžbenicu koja se e-poštom može direktno poslati dobavljaču.

Automatski prijem robe osigurava da se isporučeni materijal brzo verifikuje i alocira. Sva odstupanja se evidentiraju i prijavljuju, a mogućnost „zadržavanja naručene vrednosti“ omogućava usaglašavanje narudžbenice sa fakturom.

Analiza i izveštavanje o nabavci materijala, primanjem i kretanjem materijala po lokacijama, troškovima po dobavljaču, troškovima po operaciji, itd., obezbeđuju kontrolu troškova i sinhronizaciju proizvodnje sa raspoloživošću materijala.

Efikasni prosleđivanje narudžbenica za materijal dobavljaču putem EDI (elektronska razmena podataka) omogućava da vaš dobavljač, ako koristi STRUMIS „licencu za dobavljača“, odradi optimizaciju vašeg zahteva i vrati EDI datoteku kako bi automatski popunio vašu narudžbinu i liste za rezanje.

... odmah povećajte profit.