Tekla Model Sharing

Uživajte u bezbednoj i produktivnoj saradnji uz Tekla Model Sharing

Okupite Tekla Structures korisnike sa bilo koje lokacije pomoću zaista inovativne platforme za saradnju u modeliranju konstrukcija. To značajno povećava efikasnost čitavih timova koji rade na jednom projektu.

Inovativni i patentirani tok rada

Nikada ne dozvolite da vas loša internet veza ponovo uspori! Tekla Model Sharing je jedina tehnologija deljenja konstrukcija koja omogućava timovima da rade i u klaudu i van mreže. Štaviše, patentirana tehnologija omogućava članovima projektnog tima da istovremeno rade sa lokalnom kopijom modela Tekla Structures.

Tekla Model Sharing je jedina tehnologija deljenja modela koja omogućava rad bez internet veze, a pristup internetu je potreban samo kada želite da sinhronizujete izmene. Zahvaljujući inovativnom i patentiranom procesu rada, Tekla Model Sharing deli samo izmene u modelu, a ne ceo model. Ako radite na mreži, znate da su mogući prekidi u internet vezi, ali to ne bi trebalo da vas spreči da sarađujete.

Vreme je novac

Tekla Model Sharing ne deli puni model, već́ samo promene koje su izvršene na vašem modelu, što značajno ubrzava rad. Vaš tim štedi vreme svaki put kada neko sinhronizuje model.

Od višekorisničkog okruženja do Model Sharing-a

Da li ste upoznati sa radom u višekorisničkom režimu sa Tekla Structures? Tekla Model Sharing ima jedinstvenu, patentiranu tehnologiju koja ima brojne prednosti u odnosu na postojeći višekorisnički režim.

Tekla je uložila mnogo truda u sigurnost tokom deljenja Tekla modela.

  • Svi Tekla Model Sharing podaci obezbeđeni su korišćenjem Microsoft Azure.
  • Možete upravljati pravima pristupa modelu, radeći na siguran način sa svima u projektu.
  • Podizvođači ne moraju da pristupe mreži vaše kompanije.
  • Administrator vaše kompanije upravlja projektima za razmenu Tekla modela u skladu sa vašim standardima.

Patentirani radni procesi

Kada koristite Tekla Model Sharing, radite sa sopstvenom lokalnom kopijom deljenog modela i samo ažurirate promene na mreži. To je moguće zahvaljujući inovativnoj tehnologiji, što rezultira pouzdanim modelom. Šta više, Tekla Model deljenje vam omogućava da uštedite vreme.

Deljenje modela Tekla omogućava svakom korisniku da na računaru ili na mrežnom pogonu ima lokalnu verziju modela Tekla Structures. Delite samo promene, a ne ceo model. Budući da se trebate povezati na Internet samo kada delite izmene, možete raditi van mreže većinu vremena.