TEKLA ZA ARMATURU

Najnapredniji BIM softver za armaturu

Zašto Tekla Structures

Rad sa Tekla softverom je pametniji, efikasniji način za izradu tehničke dokumentacije za armature. Poboljšana komunikacija dizajna, koordinacija i prenos informacija omogućavaju bržu montažu armature i produktivniju izgradnju armirano-betonskih konstrukcija.

Najsnažnije, ali jednostavno, okruženje za 3D modeliranje automatizuje zadatke izrade tehničke dokumentacije za armaturu. Pomoću intuitivnih alata informacije o kvalitetu konstrukcije uvek su lako dostupne za izveštavanje i rukovanje materijalima. Možete automatski izvoziti podatke u MES softver i sisteme za zavarivanje, sečenje i savijanje. Laki za razumevanje vodiči za montažu armatura sa 3D vizualizacijama smanjuju RFI, poboljšavaju kvalitet i čine montažu i postavljanje armatura na gradilištu efikasnijom.

Sa Teklom možete:

 • Izraditi tehničku dokumentaciju o svakoj armaturnoj strukturi u 3D i 2D, bez obzira na veličinu i složenost objekta.
 • Automatska numeracija armature i generisanje svih dokumenata direktno iz modela.
 • Sprečiti greške u modelu, dokumentaciji i koordinaciji
 • Uštedeti vreme i sprečiti ljudske greške pri unosu podataka u sisteme za obradu armature.
 • Efikasno se prilagođavti promenama projekata.
 • Efikasno i u skladu sa potrebama procesa rada pronaći, koristiti, izveštavati i preneti informacije.
 • Postići i održavati efikasnost i kvalitet u proizvodnji i na terenu.

Tekla Structures je idealna za:

TEKLA ZA PREFABRIKOVANI BETON

BIM softver za prefabrikovane betonske elemente

Zašto Tekla Structures

Sa Teklom možete raditi sa bilo kojom konstrukcijom bez obzira na materijal, veličinu ili složenost. Budući da softver integriše dizajn i detalje sa izradom i upravljanjem projektima, možete usmeriti čitav proces rada od ponude do isporuke. Tekla omogućava preciznu kalkulaciju i na taj način dobijate više poslova i povećavate profit. Možete izraditi tehničku dokumentaciju za bilo koju betonsku montažnu konstrukciju, poboljšati izradu dokumenata, planirati i kontrolisati proizvodnju i pronaći potencijalne probleme sa svojim konstruktivnim modelom.

Softver se može povezati sa sistemima upravljanja proizvodnjom (ERP), mašinama za izradu armatura i prefabrikovanih elemenata (CAD-CAM). Modeli bogati informacijama omogućavaju vam da koordinirate dizajn, izradu i rad na lokaciji i osigurate isporuku u skladu sa planiranim.

Sa Teklom možete:

 • Smanjiti otpad i ukupne troškove
 • Precizno proceniti i upravljajti rizikom prilikom licitiranja
 • Izbegavati greške u izradi tehničke dokumentcije i proizvodnji i umanjiti potrebu za prepravkama
 • Povzati se sa proizvodnim mašinama, efikasno preneti informacije i izbegavati ljudske greške
 • Poboljšati komunikaciju i koordinaciju pomoću modela

Radni proces zasnovan na modelu u Tekla softveru minimizira skupa iznenađenja i troškove, poboljšava efikasnost i kvalitet i osigurava da se tačni elementi bez grešaka na vreme isporuče na pravo meste.

Tekla Structures je idealna za:

TEKLA ZA GRAĐEVINSKE INŽENJERE

BIM softver za građevinske inženjere

Zašto Tekla Structures

U kompaniji Tekla shvataju koliko su za vaše poslovanje važna produktivnost, konstruktivnost, tačnost i efikasno upravljanje promenama. Postizanje efikasnog dizajna, maksimizacija profitabilnosti i zadovoljavanje očekivanja klijenta su sve.

Bez obzira da li treba da uradite strukturnu analizu ili dizajn, da napravite stručne proračune i građevinske crteže ili da pružite kompletnu uslugu, sve je to na dohvat ruke sa Teklinim softverskim alatim. Od idejnog rešenja pa sve do konačnog projekta, možete postići optimizovano rešenje. Delite i procenjujte, upravljajte izmenama dizajna i efikasno i neometano sarađujte sa svojim projektnim timom.

Izaberite Teklu:

 • Jedan izvor softvera za sve vaše konstruktivne zahteve
 • Idealno za komercijalne građevinske projekte
 • Razvili su je eksperti, građevinski inženjeri
 • Posvećena otvarenom BIM konceptu
 • Obezbeđuje produktivnost, bolji rad i efikasno upravljanje promenama.

Svakog dana, građevinski inženjeri širom sveta koriste Teklin portfolio moćnog softvera za projektovanje i izgradnju zgrada. Teklina automatizovana, optimizovana i inteligentna, rešenja čine strukturni inženjering produktivnijim i profitabilnijimm.

TEKLA ZA BETONSKE KONSTRUKCIJE

BIM softver za betonske konstrukcije

Zašto Tekla Structures

Bolje kalkulišite, planirajte i upravljajte livenjem betona uz kvalitetnije informacije i konstruktivne modele koji su izrađeni u skladu sa potrebama betonske konstrukcije. Tekla softver omogućava dobavljačima betona da smanje svoje rizike, poboljšaju produktivnost i obezbede nesmetan rad na gradilištu uz jedinstvene alate za upravljanje informacijama i konstruktivne betonske modele.

Od pripreme do upravljanja na gradilištu, Tekla nudi kompletno rešenje za izvođače radova sa betonom. Zahvaljujući Teklinoj mogućnosti da efikasno upravlja podacima o livenju betona, softver je osnovno sredstvo za poboljšanje planiranja i upravljanja, radom sa betonom, na gradilištu.

Sa Teklom možete:

 • Poboljšati kalkulacije i rasporede
 • Automatizovati predmer i predračun i efikasno upravljati informacijama
 • Poboljšati planiranje livenja betona i produktivnost na gradilištu
 • Obezbediti konstruktivnost i u ranoj fazi rešavati probleme
 • Pratiti napredak, efikasno koordinirati i upravljati timovima
 • Lako upravljati promenama
 • Smanjiti rizike od pripreme do izgradnje kako u birou tako i na licu mesta.

Tekla Structures je idealna za:

TEKLA ZA MOSTOVE

Najkomletnije BrIM rešenje za mostove

Zašto Tekla Structures

Za Trimble most je konstrukcija dizajnirana da nosi puteve, železnice, plovne puteve, cevovode, pešačke, biciklističke ili staze za divlje životinje, preko puta, železnice, reke ili drugih prepreka kao što su doline. Tekla Structures je najbolje i najefikasnije BrIM rešenje na tržištu. To je zbog „modelovanje za izgradnju“ pristupa, ugrađenom u Tekline alate i procedure za kolaboraciju, kao i nastjanja da se pomogne klijentima da realizuju i najsloženije dizajne kao što su mostovi dvostruko zakrivljenog oblika.

Pomoću Tekla Structures možete realizovati bilo koji tip mosta ili građevinske konstrukcije izrađene od sledećih materijala:

 • Beton
 • Čelik
 • Prefabrikovani betonski elementi
 • Drvo

Sa Teklom možete:

 • Modelovat za izgradnju
 • Automatski uvesti trasu puta
 • Lako definirsati ključne sekcije
 • Efikasno izraditi detaljnu dokumentaciju za armaturu, bez obzira na veličinu ili složenost objekta
 • Ažurirati model u bilo koje vreme
 • Dodavati sadržaj iz Tekla biblioteke
 • Dobiti tačne količine i dokumentaciju
 • Komunicirati modelom
 • Sprečiti greške i otpad na gradilištu
 • Koristiti model za kasnije upravljanje objektom.

Tekla Structures je idealna za:

TEKLA ZA ČELIČNE KONSTRUKCIJE

Najbolji BIM softver za čelične konstrukcije

Zašto Tekla Structures

Tekla Structures je moćan i fleksibilan softver za građevinske izradu detaljne tehničke dokumentacije i proizvođače elemenata čeličnih konstrukcija. Možete da napravite detaljan 3D model bilo koje vrste čelične konstrukcije, od industrijskih i komercijalnih objekata do stadiona i visokih zgrada. Tekla Structures u radu sa detaljnim, konstrukcionim modelima smanjuje skupa iznenađenja i prepravke, te omogućava isplativije projekte sa potpunom optimizacijom procesa.

Rad sa Tekla softverom je najproduktivniji način upravljanja proizvodnim procesom, uključujući dizajn i tehničku dokumentaciju i uvid u prednosti modela u proizvodnji i montaži. To vam daje potpunu podršku za isporuku projekata bez grešaka i na vreme.

Sa Teklom možete:

 • Izbeći greške pri izradi građevinske dokumentacije i umanjiti potrebu za prepravkama tokom proizvodnje
 • Upravljajti promenama u 3D modelu i uštedeti vreme
 • Izbeći ljudske greške: crteži, izveštaji i CNC informacije automatski se generišu iz modela
 • Optimizovati proces izrade pomoću inteligentnih interfejsa
 • Upravljati proizvodnjom u realnom vremenu
 • Koristiti 3D model za planiranje izrade i montaže
 • Poboljšati komunikaciju i koordinaciju sa drugim odeljenjima i projektnim stranama pomoću 3D modela.

Tekla Structures je idealna za: