Tekla Structures

Optimizujte svoje radne tokove pomoću moćnog BIM softvera za građevinske konstrukcije

Iskoristite sve što vam je potrebno da poboljšate BIM proces, iskoristite podatke i smanjite skupa iznenađenja. Povećajte profitabilnost uz najviši nivo detalja (LOD) i smanjite nesigurnost zbog neusklađenih građevinskih dokumenata.

Brz, pouzdan i zaista inovativan BIM softver

Priključite se novom dobu poboljšane produktivnosti, profitabilnosti i tačnosti pomoću Teklinog, u potpunosti konstruktivnom, BIM softveru. Iskoristite snagu modela bogatih lako pristupačnim podacima, koji su vam na dohvat ruke, i poboljšajte efikasnost u svakoj fazi vašeg projekta

Sa inteligentnim i moćnim Tekla BIM softverskim rešenjima, možete efikasnije kreirati i uređivati veoma složene modele u dinamičkom 3D okruženju. Softver karakteriše jednostavna, precizna kontrola uzastopnih, ponavljajućih procesa koja štedi vreme. Od projektovanja i razrade detalja do proizvodnje i finalne montaže, projekat izgradnje se realizuje u Tekla Structures na osnovu BIM modela. Predstavnici svih građevinskih disciplina zajedno rade na implementaciji projekta, razmenjuju standardne tržišne podatke i pristupaju najnovijim i preciznim informacijama o izgradnji.

Tekla Structures olakšava modelovanje detalja konstrukcija bilo koje vrste bez obzira na materijal koji se koristi. Projektujte i razvijte svoj model u 3D parametarskom okruženju. Identifikujte kolizije pre početka izgradnje i napravite preciznu tehničku dokumentaciju u svakoj fazi projekta.

TEKLA STRUCTURES Vam, između ostalog, nudi sledeće opcije:

  • 3D modeliranje veoma složenih projekata, bez obzira na veličinu i materijal
  • Neposredna identifikacija kolizija
  • Koordinacija i vizuelizacija modela, crteža i izveštaja
  • Određivanje troškova i količine
  • Veza sa statičkim programima za proračun
  • Automatsko izvođenje preglednih crteža, lista delova i CNC podataka
  • Raznovrsna razmena podataka o planiranju izgradnje sa drugim projektnim stranama i partnerima za planiranje zahvaljujući otvorenom BIM konceptu
  • Efikasno upravljanje promenama za uvek ažurne informacije o projektu
  • Višekorisnička tehnologija omogućava bilo kom broju zaposlenih da rade paralelno na istom projektu u bilo koje vreme bez dodatnog softvera
  • Iskoristite nove oblasti primene da biste proširili ponudu usluga i stekli konkurentsku prednost

TEKLA STRUCTURES je softversko rešenje koje nudi nekoliko konfiguracija u zavisnosti od zahteva kako bi vam obezbedilo upravo one funkcionalnosti sa kojima možete uspešno da realizujete svoj projektni rad. TEKLA STRUCTURES vas podržava u svakoj oblasti primene sa svim potrebnim funkcijama i podacima kako biste vi i vaši projektni partneri mogli da radite na koordinisan i uspešan način.

Analiza i planiranje idu ruku pod ruku u statičkom proračunu

Sa TEKLA softverom možete modelirati bilo koju vrstu strukture od bilo kog materijala ili uključiti više materijala u jedan model. Softver može da razmenjuje podatke sa statičkim aplikacijama preko različitih objektno orijentisanih interfejsa (npr. SDNF, CIS/2, IFC). Pored toga, uz pomoć TEKLA Open API-ja realizovane su veoma efikasne dvosmerne veze sa specifičnim strukturnim rešenjima. Ako koristite sopstvene statične tabele, TEKLA STRUKTURES se takođe može povezati sa njima.

Radite efikasnije i ostvarite veći kvalitet plana koncentrišući se na svoje osnovne zadatke. Neka se za sve ostalo pobrine TEKLA STRUKTURES!

Interfejsi sa ERP, crteži i izveštaji, kontrola mašina

Tekla Structures se integriše sa većinom ERP sistema koje koriste proizvođači čeličnih konstrukcija, prefabrikovanog betona i armature. Informacije o proizvodnji mogu se automatski popuniti iz Tekla modela u ove sisteme, smanjujući ručni rad i greške. Crteži su izvedeni iz modela i automatski se ažuriraju kako se model menja.

Informacije o dostupnim količinama materijala u modelu mogu se preneti na različite BOM i liste materijala koji su već́ dostupni. U cilju rada sa što više proizvodnih mašina, Tekla Structures može automatski da generiše NC datoteke (takođe za cevi).

Lakši procesi rada tokom izgradnje

Tekla Structures omogućava efikasan protok informacija: Arhitekte, projektanti i MEP projektanti, kao i proizvodne i građevinske kompanije mogu zajedno da koriste informacije o projektu, koordiniraju i sprovode kvalifikovane provere sudara. Tekla se može povezati sa glavnim AEC, MEP i rešenjima za projektovanje postrojenja zahvaljujući otvorenom BIM konceptu i usklađenosti sa IFC-om. Softver podržava brojne grafičke i objektno orijentisane interfejse. Pored toga, TEKLA softver se integriše sa vodećim softverom za upravljanje lokacijama i aplikacijama za strukturnu analizu.

Prednosti ovog otvorenog koncepta uključuju bolju koordinaciju rasporeda, što rezultira većom ukupnom produktivnošću. Zahvaljujući raznovrsnim informacijama o dizajnu, mogu se pronaći inteligentnije varijante dizajna. Ovo štedi vreme i novac i pruža vredan pristup održivijim dizajnerskim rešenjima. Pored toga, Tekla se integriše sa aplikacijama za upravljanje projektima koje pomažu korisnicima da bolje razumeju i vizualizuju stvarni obim i kontekst stavki planiranja, narudžbi materijala, zahteva za plaćanje i objekata koje su kreirale druge strane. Korisnici mogu da povežu kritične informacije o upravljanju projektom sa komponentama izgradnje kako bi dobili objekte inteligentnog modela i kreirali pregled statusa projekta.