ŠTA JOŠ MOŽEMO DA VAM PONUDIMO

NEOBiM - Vaš siguran oslonac na putu u BIM

BIM KONSALTING

Sve više građevinskih i infrastrukturnih projekata je bazirano na BIM tehnologiji, bilo da je zahteva neko regulatorno telo ili ju je direktno zatražio investitor koji finansira projekat. NEOBIM Beograd nudi različite usluge na polju konsaltinga za pripremu i realizaciju BIM projekata.

BIM IMPLEMENTACIJA

NEOBIM Beograd pomaže klijentima da razviju BIM-specifične procese, radne procese i dinamiku koji im omogućavaju da efikasno implementiraju BIM mehanizam u svim projektima. Uspostavljanjem BIM standarda, mogžete usvojiti BIM na svim svojim projektima i takođe podržati partnere na projektu da rade prema dogovorenim smernicama za BIM procedure i rezultate.

OBUKA

U skladu sa potrebama korisnika, obuku organizujemo na lokaciji korisnika, u vreme kada to ne remeti redovan proces rada, ili u našim prostorijama.

POMOĆ NA PROJEKTIMA

Sve više građevinskih i infrastrukturnih projekata je bazirano na BIM tehnologiji. NEOBIM Beograd nudi različite usluge na polju realizacije projekata.