TEKLA ZA PREFABRIKOVANI BETON

BIM softver za prefabrikovane betonske elemente

Zašto Tekla Structures

Sa Teklom možete raditi sa bilo kojom konstrukcijom bez obzira na materijal, veličinu ili složenost. Budući da softver integriše dizajn i detalje sa izradom i upravljanjem projektima, možete usmeriti čitav proces rada od ponude do isporuke. Tekla omogućava preciznu kalkulaciju i na taj način dobijate više poslova i povećavate profit. Možete izraditi tehničku dokumentaciju za bilo koju betonsku montažnu konstrukciju, poboljšati izradu dokumenata, planirati i kontrolisati proizvodnju i pronaći potencijalne probleme sa svojim konstruktivnim modelom.

Softver se može povezati sa sistemima upravljanja proizvodnjom (ERP), mašinama za izradu armatura i prefabrikovanih elemenata (CAD-CAM). Modeli bogati informacijama omogućavaju vam da koordinirate dizajn, izradu i rad na lokaciji i osigurate isporuku u skladu sa planiranim.

Sa Teklom možete:

  • Smanjiti otpad i ukupne troškove
  • Precizno proceniti i upravljajti rizikom prilikom licitiranja
  • Izbegavati greške u izradi tehničke dokumentcije i proizvodnji i umanjiti potrebu za prepravkama
  • Povzati se sa proizvodnim mašinama, efikasno preneti informacije i izbegavati ljudske greške
  • Poboljšati komunikaciju i koordinaciju pomoću modela

Radni proces zasnovan na modelu u Tekla softveru minimizira skupa iznenađenja i troškove, poboljšava efikasnost i kvalitet i osigurava da se tačni elementi bez grešaka na vreme isporuče na pravo meste.

Tekla Structures je idealna za: