TEKLA ZA ARMATURU

Najnapredniji BIM softver za armaturu

Zašto Tekla Structures

Rad sa Tekla softverom je pametniji, efikasniji način za izradu tehničke dokumentacije za armature. Poboljšana komunikacija dizajna, koordinacija i prenos informacija omogućavaju bržu montažu armature i produktivniju izgradnju armirano-betonskih konstrukcija.

Najsnažnije, ali jednostavno, okruženje za 3D modeliranje automatizuje zadatke izrade tehničke dokumentacije za armaturu. Pomoću intuitivnih alata informacije o kvalitetu konstrukcije uvek su lako dostupne za izveštavanje i rukovanje materijalima. Možete automatski izvoziti podatke u MES softver i sisteme za zavarivanje, sečenje i savijanje. Laki za razumevanje vodiči za montažu armatura sa 3D vizualizacijama smanjuju RFI, poboljšavaju kvalitet i čine montažu i postavljanje armatura na gradilištu efikasnijom.

Sa Teklom možete:

  • Izraditi tehničku dokumentaciju o svakoj armaturnoj strukturi u 3D i 2D, bez obzira na veličinu i složenost objekta.
  • Automatska numeracija armature i generisanje svih dokumenata direktno iz modela.
  • Sprečiti greške u modelu, dokumentaciji i koordinaciji
  • Uštedeti vreme i sprečiti ljudske greške pri unosu podataka u sisteme za obradu armature.
  • Efikasno se prilagođavti promenama projekata.
  • Efikasno i u skladu sa potrebama procesa rada pronaći, koristiti, izveštavati i preneti informacije.
  • Postići i održavati efikasnost i kvalitet u proizvodnji i na terenu.

Tekla Structures je idealna za: