TEKLA ZA ČELIČNE KONSTRUKCIJE

Najbolji BIM softver za čelične konstrukcije

Zašto Tekla Structures

Tekla Structures je moćan i fleksibilan softver za građevinske izradu detaljne tehničke dokumentacije i proizvođače elemenata čeličnih konstrukcija. Možete da napravite detaljan 3D model bilo koje vrste čelične konstrukcije, od industrijskih i komercijalnih objekata do stadiona i visokih zgrada. Tekla Structures u radu sa detaljnim, konstrukcionim modelima smanjuje skupa iznenađenja i prepravke, te omogućava isplativije projekte sa potpunom optimizacijom procesa.

Rad sa Tekla softverom je najproduktivniji način upravljanja proizvodnim procesom, uključujući dizajn i tehničku dokumentaciju i uvid u prednosti modela u proizvodnji i montaži. To vam daje potpunu podršku za isporuku projekata bez grešaka i na vreme.

Sa Teklom možete:

  • Izbeći greške pri izradi građevinske dokumentacije i umanjiti potrebu za prepravkama tokom proizvodnje
  • Upravljajti promenama u 3D modelu i uštedeti vreme
  • Izbeći ljudske greške: crteži, izveštaji i CNC informacije automatski se generišu iz modela
  • Optimizovati proces izrade pomoću inteligentnih interfejsa
  • Upravljati proizvodnjom u realnom vremenu
  • Koristiti 3D model za planiranje izrade i montaže
  • Poboljšati komunikaciju i koordinaciju sa drugim odeljenjima i projektnim stranama pomoću 3D modela.

Tekla Structures je idealna za: