StruMIS

Softver za upravljanje proizvodnjom čeličnih konstrukcija

STRUMIS je kompletan sistem za upravljanje informacijama i proizvodnjom za svaku kompaniju za proizvodnju čeličnih konstrukcija koja želi da smanji troškove, maksimizira produktivnost i profitabilnost, u svakom koraku procesa proizvodnje.

Globalno industrijsko znanje u kombinaciji sa preko 25 godina iskustva u industriji proizvodnje čeličnih konstrukcija

STRUMIS koristi protok informacija i kroz kompletan proces pripreme i proizvodnje uključujući sva odeljenja, različite lokacije, dobavljače i klijente; od predmera i predračuna, preko nabavke i proizvodnje do izgradnje. STRUMIS svojim korisnicima omogućava da steknu održivu konkurentsku prednost sa kompletnim informacionim i proizvodnim sistemom upravljanja proizvodnjom čeličnih konstrukcija.

Kalkulacije

Kalkulaciji se odmah dodaju odgovarajući čelični elementi, iz sveobuhvatne baze podataka, sa svim svojstvima, kao što su; težina, površina i cene, pružajući tačnu kalkulaciju troškova za završnu obradu površine…

Nabavka i dobavljači

Efikasna nabavka sve robe: čeličnih i ne-čeličnih predmeta. Narudžbenice se automatski izdaju nakon završene optimizacije, uz dodavanje eventualno potrebnih, specifičnih uputstava…

Upravljanje dokumentima

Čarobnjak za uvoz materijala i crteža uvozi podatke (liste materijala, crteže, datoteke za proizvodnju) direktno iz softvera za modelovanje, značajno smanjujući vreme unosa i eliminišući greške…

Upravljanje ugovorima

Ugovori sadrže kritične informacije kao što su kupac, težina, površina, faze, crteži, oznake sklopova, kontrolne tačke itd. Sve revizije se automatski ažuriraju, a sledljivost omogućava identifikovanje nastalih promena…

Prodaja i kupci

Modul za fakturisanje prikazuje proizvodni status svih ugovornih stavki omogućavajući izradu faktura u određenoj fazi proizvodnje ili kontrolnoj tački…

Kontrola kvaliteta

Modul Kontrole kvaliteta omogućava raščlanjivanje svih komponenata na kategorije na osnovu korisničkih “pravila”. Sve kategorije uključuju vrednost troškova i vrednost prodaje kako bi sistem za kontrolu kvaliteta menadžerima automatski pružio tačne informacije…

Skladište i materijal

Kompletna kontrola materijala i ostalih pozicija kao što su potrošni materijal za radionice, ostali ne čelični materijal, kao i kancelarijski materijal sa nivoima zaliha koji se prate…

Kontrola proizvodnje

Vizuelno praćenje svih komponenti koristeći jedinstveni, živi i interaktivni pregled 3D modela. Prikazuje trenutni status proizvodnje svake pojedinačne komponente i sklopa i predstavlja vitalne informacije…