NOVA TEKLA STRUCTURES PONUDA

Nove opcije pretplate na Tekla Structures sadrže sve što vam je potrebno za efikasniji rad.

Fokusiran na Tekla Structures softver, pretplata uključuje širok spektar usluga, kao i savremeni alat za licenciranje Tekla On-line.

Nova pretplata uključuje licence za Tekla Structures i Trimble Connect Business, čineći timski rad i saradnju lakšom nego ikad.

Nove opcije pretplate

Tekla Structures se nudi u tri međusobno nezavisne opcije, koje se savršeno prilagođavaju vašim različitim potrebama.

Puna funkcionalnost Tekla Structures dostupna je u Tekla Structures Diamond kofiguraciji dok su Graphite i Carbon njeni podskupovi.

Koji je pravi plan pretplate za mene?

Sa Tekla Structures Diamond možete:

Kreirajte, upravljajte i delite potpuno detaljne 3D modele koji uključuju različite materijale (čelik, armirani beton, aluminijum, drvo …). Takođe možete koristiti Tekla Structures Diamond tokom celog projekta, od idejnog rešenja do izrade detaljne dokumentacije za proizvodnju i gradnju. Ukratko, imate punu snagu Tekla Structures na jednom mestu.

Sa Tekla Structures Graphite možete:

Kreirajte, upravljajte i delite 3D modele sa više materijala u svrhu dizajniranja. Takođe možete da kreirate informacije o opštem rasporedu elemenata, kao što su crteži, rasporedi, izveštaji i 3D modeli.

Pored toga, možete da koristite Tekla Structures Graphite za izradu crteža armatura, pa čak i da prosledite informacije mašinama za savijanje šipki za radove na armaturi izvan lokacije.

Sa Tekla Structures Carbon možete:

Planirajte, pratite i upravljajte svim svojim projektima, detaljima, proizvodnjom i montažom. Možete otvoriti sve vrste Tekla Structures modela i crteže kao i generisati izveštaje po potrebi. Takođe možete pratiti napredovanje projekta, dodavati informacije modelu, definisati sekvence gradnje, kontrolisati odobrenja, pregledati status proizvodnje i planove i još mnogo toga.