NOVI MODEL LICENCIRANJA ZA TEKLA STRUCTURES

Zadovoljstvo nam je da i zvanično, sa vama podelimo informaciju vezanu za izmene koje je Tekla sprovela na polju načina licenciranja i dostupnih konfiguracija za Tekla Structures. Naime počevši od 17.03.2021 Tekla je obustavila prodaju trajnih licenci i prešla isključivo na model licenciranja kroz pretplatu.

Ove izmene ne utiču na postojeće korisnike, odnosno njihove trajne licence i godišnje održavanje. Postojeće trajne licence i dalje ostaju u funkciji. Aktivno godišnje održavanje moći će i dalje da se produžava (trenutno ne postoje planovi za njegovo ukidanje) i obuhvataće isti nivo usluga kao i do sada.

Pored prelaska na licenciranje samo kroz pretplatu, Tekla je odlučila i da značajno pojednostavi način licenciranja tako da će umesto dosadašnjih 12 različitih, komercijalnih konfiguracija u ponudi biti samo 3 koje se razlikuju po obimu funkcionalnosti. Nove konfiguracije nose nazive: Graphit, Carbon i Diamond

Uz gore navedeno menja se i tip pristupa licencama pri čemu se umesto dosadanjih mrežnih licenci uvode name-user licence.

  • Standard  – Name-user licenca sa najpovoljnijom cenom i ograničenim brojem puta koliko se može menjati korisnik u toku godine.
  • Flex  – Name-user licenca, sa neograničenim brojem promena imenovanog korisnika
  • Worldvide – Baš kao i Flex licenca, ali se može dodeliti korisnicima izvan zemlje u kojoj je kupljena

Kao i do sada uz svaku licencu na pretplati Tekla isporučuje i Trimble Connect Busines licencu.