NOVA TEKLA STRUCTURES 2024

Tekla 2024 BIM softver za projektovanje građevinskih konstrukcije donosi unapređeno korisničko iskustvo i povezuje tokove rada između projekata i učesnika.

WESTMINSTER, Colo., 13. Mart, 2024 /PRNewswire/ — Trimble (NASDAQ: TRMB) najavio je danas puštanje u prodaju verzije 2024 svog Tekla softvera za konstruktivno® građevinsko informaciono modelovanje (BIM), konstruktivni inženjering i upravljanje proizvodnjom čeličnih konstrukcija. Ističući poboljšano korisničko iskustvo, Tekla Structures 2024, Tekla Structural Designer 2024, Tekla Tedds 2024 i Tekla PowerFab 2024 omogućavaju korisnicima da sarađuju sa lakoćom kroz poboljšanu komunikaciju,  integrisane i povezane tokove posla između svih zainteresovanih strana na građevinskim projektima. Poboljšanja upotrebljivosti čine Tekla rešenja idealnim za iskusne i nove korisnike, pomažući im da rade po planu i u okviru budžeta svojih projekata.

Saradnja je jedan od odlučujućih faktora za uspeh BIM-a. Tekla u verziji za 2024. godinu uključuje poboljšanja komunikacije bazirana na industrijskim standardima koja omogućavaju korisnicima da efikasno isporuče potrebnu dokumentaciju i informacije o modelu, koristeći širi izbor podržanih industrijskih formata. Povezani tokovi posla čine kamen temeljac održivih strategija izgradnje kako bi se fokusirali na povećanje efikasnosti, optimizaciju raspodele resursa, smanjenje otpada i podršku sveobuhvatnom održavanju tokom punog životnog ciklusa objekta, sve bazirano na konstruktabilnom dizajnu.

“Unapređenje koordinacije između svih zainteresovanih strana na projektima ključno je za obezbeđivanje da industrija može da isporučuje projekte na vreme i u okviru budžeta. Tekla 2024 je još jedan značajan korak u povezivanju svih tih zainteresovanih strana”,

Tekla Structures 2024

Tekla Structures za 2024. godinu pruža unapređeno korisničko iskustvo i obezbeđuje da ostanete u okviru planova i budžeta. Tekla Structures pruža inženjerima, koji rade na složenim projektima, intuitivniji pristup modelovanju sa manje iteracija od samog početka. Automatizacija i poboljšanja donose značajne prednosti za izradu detaljnih crteža čeličnih i betonskih konstrukcija.

Snažno upravljanje promenama

Tekla Structures omogućava korisnicima da efikasno rade sa mogućnošću brzog isporučivanje crteža koji odgovaraju propisima i standadima industrije i prenose BIM podatke modela bez greške kako bi podržali zahteve klijenata.

Podrška za otvorene standarde

Još snažnije usklađivanje sa industrijskim standardima i procesima, kroz podršku za otvorene standarde kao što je BCF (BIM Collaboration Format), omogućava korisnicima Tekla Structures 2024 da kroz sve faze projekta prenesu informacije zasnovane na modelima među saradnicima na projektu. BuildingSMART je podržan poboljšanim i proširenim IFC skupovima svojstava.

Integrisani radni tokovi

U cilju poboljšanja interoperabilnosti između Trimble softvera, hardvera i drugih rešenja nezavisnih proizvođača, Tekla Structures 2024 isporučuje nove integrisane tokove posla radi bolje saradnje. Poboljšana izrada geometrije armature je optimizovana za izradu, logistiku isporuke i rad na gradilštu. Razmena podataka sa terena i uključujući i Trimble skenere, omogućava korisnicima da preuzmu i ugrade, podatke sa lokacije. Trimble Connect Business Premium koji je uključen u Tekla Structures Named User licencu, dolazi sa poboljšanim mogućnostima upravljanja radnim procesima i kolaboraciju, kao što je deljenje statusa zasnovano na modelu.

Proširena ponuda za nove licence

Korisnici Tekla Structures sada mogu da koriste tri proizvoda u jednoj moćnoj ponudi. “Named User“ licenca za Tekla Structures sada uključuje Trimble Connect Business Premium i Tekla Model Sharing kao “all-in-one” rešenje. Trimble Connect Business Premium omogućava pristup ekstenzijama i naprednim BIM alatima za bržu isporuku projekta višeg kvaliteta.

Informaciona bezbednost

U sklopu Trimble-ovih tekućih napora da se obezbedi bezbednost na nivou preduzeća neophodna u okruženjima koja napreduju u deljenju podataka, svi Tekla proizvodi su sertifikovani da budu u potpunosti usaglašeni sa ISO27001, vodećim globalnim standardom za upravljanje bezbednošću informacija.

Dostupnost i besplatne probne verzije

Da biste saznali više i preuzeli Tekla 2024 verzije, posetite: www.tekla.com/2024. Tekla Structures BIM softver dostupan je u besplatnoj probnoj verziji koja radi 30 dana i omogućava  korisnicima da testiraju funkcionalnost Tekla Structures softvera.